content top

Kompiuterių priežiūra Kaune

Priežiūra tai ne vienkartinis apsilankymas, o ilgalaikių ryšių sudarymas. Atliekant kompiuterių priežiūrą įmonėms visada keliami aukštesni reikalavimai, trumpesni terminai, nuotolinis prisijungimas, mažinant darbų prastovos laiką.

Tai nauda įmonei, o man lengviau dirbti su klientu, nes žinau jo techniką, lankydamasis ne pirmą kartą gerai susipažįstu su visu įmonės IT ūkiu, dėl to aptarnavimas trunka greičiau, o darbo kaštai mažesni. Taip išlošia ir klientas, nes darbų kaina mažesnė.

Kompiuterių priežiūra Kaune apima ne tik kompiuterių priežiūrą, bet viso IT ūkio priežiūrą. Kilus problemų su kompiuteriu atliekamas kompiuterių remontas. Neveikia internetas – vykdomas kompiuterinių tinklų administravimas. Sprendžiamos  visos problemos susijusios su spausdintuvų, tinklo laidų, maršrutizatorių, kompiuterių aparatinės įrangos, programinės įrangos problemos. Taip gaunamas kokybiška ir pilnavertė paslauga kompiuterių priežiūra Kaune.

Daugelis įmonių turi vadinamą kompiuteristą savo vidinėje įmonėje, arba kuris nors darbuotojas taiso sugedusius kompiuterius, nes turi daugiau žinių techninėje srityje. Aptarkime šias dvi situacija plačiau.

kompiuteriu prieziura kaune

Ar verta turėti kompiuteristą įmonės viduje

Iš pirmo žvilgsnio turint kompiuterinį ūkį reikia ir prižiūrinčio darbuotojo, todėl daugelis įmonių nusisamdo IT specialistą. Tam specialistui mokamas atlyginimas, mokesčiai, išskiriama darbo vieta ir nuperkami visi reikiami įrankiai. Sudėjus šias sumas išreikštas piniginiais vienetais ir tiksliai suskaičiavus darbuotojo darbo laiką visada gaunasi viena ir tapati situacija:

 • darbuotojo darbo vieta kainuoja tiek pat kaip kitų darbuotojų
 • darbuotojas neneša tiesioginio pelno įmonei
 • reikia nupirkti papildomos įrangos kuri naudojama tik kartais, o dažnu atveju tik keletą kartų
 • darbuotojas neturi pilno darbo krūvio

Esu matęs nemažai įmonių kurios nusisamdę IT specialistą pilnu etatu paskaičiuoja jo nešamą vertę įmonei ir darbuotojo kainą, priima sprendimą, jog reikia mažinti atlyginimą, o taip įsisuka į darbuotojų rotaciją ir amžiną studentų paiešką.

Ar verta darbuotojui nedirbančiam IT prižiūrėti IT ūkį

Kompiuterių priežiūra reikalauja ypatingų žinių IT srityje, aparatinėje ir programinėje įrangoje. Todėl darbuotojas įmonės viduje dirbantis su tuo nesusijusius darbus, net ir intensyviai domėdamasis technologijomis, turi žymiai mažiau patirties už tą darbuotoją kuris dirba su kompiuterių priežiūra daugelį metų. Imant remonto resursą iš išorės, gaunamos greitos ir profesionalios paslaugos, po kažkiek laiko kyla žymiai mažiau problemų, nes darbai buvo atlikti asmens kuris turi patirtį. Paskaičiavus darbuotojo laiko kaštus taip pat gaunamas neigiamas rodiklis, nes jis dirbdamas įmonei pagal savo pareigybes atneša įmonei daugiau pelno nei išleisti pinigai kompiuteriu priežiūrai.

Skaityti daugiau

Dokumentų valdymo ypatumai

dokumentu valdymasDokumentų valdymas (www.dokas.lt)

Kas tai yra Dokumentų valdymas? Remiantis oficialiomis taisyklėmis: „Dokumentų valdymas – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vidaus administravimo sritis, kuri apima dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą.“

Įstaigos ar įmonės veiklos dokumentai turi būti efektyviai valdomi ir prieinami jos pačios ir kitų asmenų poreikiams tenkinti, apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo, naikinimo.

Sąvoka „Dokumentas“ yra kilusi iš lotyniško žodžio „documentum”, kuris reiškia: pamokantis pavyzdys, liudijimas, įrodymas. Dokumentas – priemonė įvairiais būdais fiksuoti informaciją, įvykius, faktus, tikrovės reiškinius, taip pat žmogaus mąstymo ir praktinę veiklą. Visa tai galima fiksuoti raštu, vaizdu, garsu. Tai dokumento sąvoka plačiąja prasme. Dokumentas siaurąja prasme – tai tam tikra informacija, parašyta ant popieriaus ar kitoje informacijos laikmenoje. Šiais laikas populiarėja skaitmeniniai dokumentai.

Dokumentas – juridinio ar fizinio asmens veiklos procese užfiksuota informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos.

Oficialus dokumentas – su įstaigos veikla susijęs jos parengtas ar gautas dokumentas, įtrauktas į įstaigos dokumentų apskaitos sistemas.

Veiklos dokumentai – valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, valstybės įgalioto asmens, nevalstybinės organizacijos, privataus juridinio asmens vykdant veiklą sudaryti, patvirtinti, gauti, iš kitų juridinių ar fizinių asmenų perimti dokumentai.

Visi dokumentai, susidarę įstaigų veikloje, skirstomi į sistemas pagal tai, kokią įstaigos veiklos sritį jie atspindi. Valdymo veiklos dokumentai skirstomi į dvi grupes: 1) teisės aktus, 2) įstaigos rengiamus dokumentus.

Teisės aktai – kolegialios institucijos ar teisės aktų nustatytus įgaliojimus turinčio asmens leidžiami nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai ir jais tvirtinami nuostatai, taisyklės, programos ir kiti dokumentai.

Raštvedyba ir dokumentų tvarkymas

Dokumentai rašomi laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų ir teisinės terminijos. Dokumentai turi būti rengiami laikantis teisės norminiuose aktuose atitinkantiems dokumentams nustatytų reikalavimų.

Nutarimai, sprendimai, įsakymai, potvarkiai yra skirti viešojo ar vidaus administravimo funkcijoms įgyvendinti. Juose įforminamas darbo vyksmas ir jo rezultatai. Nuostatai, taisyklės, programos nustato įstatymų ir kitų aktų įgyvendinimo normas. Juose numatoma kas, ką ir kaip turi dirbti.

Įstaigoje rengiami siunčiamieji ir vidaus dokumentai, kuriuose pateikiama informacija ar duomenys, fiksuojami su įstaigos veikla susiję faktai, įvykiai, ryšiai su kitomis įstaigomis. Juose yra duomenys, naudotini būsimoje veikloje. Tai raštai, pažymos, aktai, protokolai, tarnybiniai pranešimai ir kt.

Dokumentų apskaita

Lietuvoje šioje vietoje yra tam tikra tvarka. Už šios tvarkos palaikymą yra paskirtas atsakingas asmuo – Lietuvos Respublikos vyriausiasis archyvaras. Kad kiekvienai organizacijai nereikėtų išradinėti savo dviračio, vyriausiasis archyvaras sudarė Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių rinkinį, kuriuo turi vadovautis dokumentus tvarkančios organizacijos. Šios taisyklės nusako pagrindinius principus, atsakomybes ir pagrindinius dokumentų apskaitos procesus (procedūras). Organizacijoms ir įstaigoms naudojant bendrus principus ir procedūras yra užtikrinama galimybė keistis dokumentais tarp organizacijų bei vieningai interpretuoti dokumentuose pateikiamą informaciją.

Taigi, pagal dokumentų apskaitos bendrines taisykles svarbiausi momentai yra tokie:

– Už dokumentų tinkamą tvarkymą yra atsakingas organizacijos vadovas;

– Organizacijos vadovas patvirtina konkrečias tos organizacijos dokumentų tvarkymo taisykles;

– Organizacijos taisyklėse turi būti pasakyta kaip sudaromas organizacijos dokumentacijos planas;

– Dokumentacijos planas nusako kokie registrai (registracijos žurnalai) yra naudojami gaunamų ir siunčiamų dokumentų registravimui ir koks žmogus yra atsakingas už kiekvieną registrą;

– Dokumentacijos planas nusako kokios bylos naudojamos ir kartu su taisyklėmis nusako kaip turi būti vykdomas dokumentų archyvavimas;

Dokumentų srauto valdymas, dokumentų apskaita yra labai svarbi kiekvienos organizacijos darbo dalis. Tinkamas ir laiku atliekamas dokumentų registravimas, perdavimas atsakingam asmeniui atsakyti į jį bei išsiuntimas yra daug laiko ir žmogiškųjų resursų reikalaujantis darbas, todėl turi būti tinkamai organizuoti atitinkami procesai. Organizacijos vadovas yra atsakingas už tinkamą organizacijos darbo organizavimą, todėl jam yra privalu sekti ar tinkamai yra suvaldomi dokumentų srautai. Jeigu nėra kompiuterizuotos sistemos, nėra galimybės objektyviai ir sąlyginai mažomis laiko sąnaudomis šią kontrolę vykdyti. Sunku nustatyti žmonių darbo našumą, nustatyti kaip pasiskirsto darbai kolektyve. Esant paprastai, nekompiuterizuotai dokumentų valdymo sistemai apsunkinama konkretaus dokumento paieška.

Dokumento registravimas

Dokumento registravimas yra procedūra, kada gauto arba siunčiamo dokumento svarbiausi identifikuojantys duomenys yra užrašomi žurnale. Registracijos žurnale yra padaromas naujas įrašas iš eilės priskiriant registracijos numerį ir užpildant žurnale nustatytus laukelius.

Registracijos žurnalo esmė – įrašai daromi iš eilės numeruojant. Toks principas užtikrina, kad įrašai bus daromi dokumentų atsiradimo laiku t.y. norima nesudaryti galimybių registruoti dokumentus atgaline data.

Elektroninių dokumentų valdymas

Šiais laikais dauguma dokumentų yra elektroniniai.

Skaityti daugiau

Rankoholic Svetainės Reitingai

svetainiu_statistikaJeigu norite, kad jūsų tinklapis taptų populiaresnis, tuomet geriausia išeitis yra analizuoti tai, kaip jūsų tinklapis yra dažniausiai lankomas – ar žmonės jį randa per paieškos sistemas, o gal per partnerių tinklapius?

Žinoma, svetainių statistika nėra vien tik skaičius, kiek žmonių ateina per dieną į jūsų tinklapį. Svetainių reitingai yra pats efektyvumas – kiek žmonių, lankančių jūsų tinklapį yra realūs arba bent jau potencialūs jūsų klientai. Rankoholic ir Alexa sistemos padės greičiau suprasti, kaip įsitvirtinti interneto rinkoje.

Tai ypač naudinga tiems, kurių pagrindinis verslas yra internete – pavyzdžiui, jeigu turite elektroninę parduotuvę, tuomet tikrai norite, kad ne tik svetainės reitingai būtų aukšti, tačiau kad žmonės atėję į jūsų tinklapį galėtų lengvai įsigyti norimas prekes ir taptų pastoviais jūsų klientais. Kad taip atsitiktų, jūsų tinklapis turi būti geros reputacijos – nereikia dėti per daug reklamų ir neaiškaus turinio. Žinoma, jokiu būdu jūsų tinklapyje neturėtų būti žalingos informacijos ir virusų, kadangi tokiu atveju jūsų pagerank tikrai nukris.

Galite populiarinti savo tinklapį ne tik atliekanti svetainės reitingų analizę, bet ir pasitelkę į pagalba seo specialistus, kurie patars ką reiktų daryti, kad lankytojų srautas padidėtų ir išliktų pastovus, taip pat ką reiktų daryti, kad atsirastų daugiau potencialių klientų jūsų tinklapiui. Seo optimizacija yra labai susijusi su svetainių statistika – juk kuo aukščiau jūsų tinklapio nuoroda atsiranda paieškos sistemose, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų klientų srautas pagerės. Norinti, kad svetainių reitingai pagerėtų, taip pat labai naudinga keistis atgalinėmis nuorodomis su kitais patikimais tinklapiais. Taip galite susikurti atskirą klientų srautą per partnerių tinklapius ir dar greičiau išvystyti savo elektroninį verslą internete.

Skaityti daugiau

Neveikia internetas – kaip nustatyti gedimą

Neveikiančiam internetui identifikuoti reikia patikrinti visą grandinę ir tik tada šalinti problemas. Pirma išsiaiškinkime kaip internetas patenka iki Jūsų.

Liaudiškai sakant: “kad veiktų internetas” reikia:

 • DNS  (angl. Domain Name System, liet. Srities vardų struktūra)
 • nėra interneto ryšio

DNS problemų identifikavimas ir: “kas tas DNS?”

DNS – tai tokie serveriai kurie iš pavadinimo gražina serverio IP adresą. Pavyzdžiui mes į naršyklę suvedam google.lt, naršyklė kreipiasi į DNS serverį ir gauna iš jo atsakymą, kad serverio IP 173.194.35.183. Pabandykite į naršyklę parašyti šį skaičių kratinį ir pamatysite užkrautą tą patį puslapį. DNS serveriai labai palengvina mūsų gyvenimą, nes mums nereikia atsiminti visų tų skaičių.

Taigi dabar mes jau negalime vienareikšmiškai teigti jog neveikia internetas, nes nesusisiekiant su DNS serveriu vartotojas galvoja jog nėra interneto, bet iš tikrųjų suvedus IP adresus galima naršyti internete ir viskas veikia kuo puikiausiai, tik ta viena bėda iškyla, kad neturim užsirašę visų puslapių IP adresų. Dar šita problema dažnai pasitaiko kai vartotojui veikia Skype, bet internete naršyti jis negali, o taip yra dėl to jog Skype DNS nenaudoja.

Kaip patikrinti ar veikia DNS

Spaudžiame Start->Run parašome: “cmd” (be kabučių) ir užsikrovusiame lange parašome: “ping google.lt”. Žinoma kur yra užrašas google.lt jis nebūtinai turi būti toks, bet įvedamas puslapio adresas būtinai turi būti veikiantis. Kaip matome paveikslėlyje – jeigu IP adresas yra parašomas reiškia viskas veikia puikiai.

Neveikia internetas - kaip nustatyti gedimą

Kaip patikrinti ar veikia interneto ryšys

Matomame paveikslėlyje jog buvo siunčiamos užklausos ir apačioje parašyta kiek paketų išsiūsta ir kiek gauta, jeigu: “0% loss”, tai interneto ryšys ir DNS veikia kuo puikiausiai. Būna atvejų kai ryšys striginėja/trukčioja, tada būna “pamestas” paketas ar du, bet ne visi, dažniausiai šios problemos pasitaiko dėl interneto tiekėjo.

Jeigu negaunamas nei IP adresas, nei TTL paketai, galime teigti, jog visiškai neveikia internetas tada reiktų patikrinti maršrutizatorius, laidus, laidų antgalius, kištukus. Jei turite problemų kurių neišsprendžiate ar čia jų neaprašiau, visada galite skambinti man ir bendrom jėgom pabandysime išspręsti iškilusias problemas.

Skaityti daugiau

Svetainių rūšys uždarbiui internete

uzdarbis interneteSvetainių tipų ir verslo modelių yra daugybė, jie visi skiriasi savo strategijomis ir siūlomomis paslaugomis. Svarbiausia susikurti savo strategiją pagal poreikius. O kokios jos yra?

Informaciniai puslapiai verslui

Vienas iš populiariausių svetainių kūrimo būdų. Tokių svetainių internete daug, jos siauros specializacijos, siūlančios parduodamą prekę ar paslaugą. Svetainės kuriamos tam, kad pritraukti tikslinę auditoriją pagal siūlomą prekę/paslaugą, o svetainėje visas turinys padarytas taip, kad skatintų užėjusį vartotoją pirkti. Šiems puslapiams svetainių optimizacija būtina, nes tai pats pigiausias reklamos būdas. Bet tai ne pagrindinė reklamos priemonė. Naudojami – naujienlaiškiai, banerinė reklama, blog‘ai ir kt. Šios svetainės neuždirba tiesiogiai iš vartotojų srauto, bet jos uždirba iš perkančių vartotojų.

Blog‘ai

Patys populiariausi blog‘o panaudojimai – asmeninis populiarinimas arba blog‘as rašomas įmonės darbuotojo, skiriamas populiarinti parduodamas prekes ir paslaugas. Turint nusistačius tikslius blog‘o tikslus, nuolant rašant straipsnius, suburiama auditorija, besidominti būtent tame blog‘e rašomomis temomis. Taip garsinamas blogerio vardas ar įmonė. Įmonė pelną gauna pasiūliusi savo prekes/paslaugas. Jei tai atlieka fizinis asmuo nieko neparduodantis, jis garsina savo vardą ir tampa žinomas toje srityje.

Forumai

Tai senas būdas burti bendruomenes, nors socialiniai tinklai atėmė daug auditorijos iš forumų kūrėjų, bet jie vis dar gyvuoja. Forumo paskirtis – suburti tos temos bendraminčius. Forumas uždirba iš susiformavusios tikslinės auditorijos, juose reklamuojasi įmonės teikiančios paslaugas ar prekes naudingas forumo auditorijai. Čia vyrauja banerinė arba netiesioginė reklama. Auditorijai pritraukti būtina SEO optimizacija, bet yra ir kitų reklamos priemonių.

Socialiniai tinklai

Šie portalai po Facebook atsiradimo stipriai pasikeitė, nes šis portalas pakeitė ne tik verslo modelius, bet ir daugelio vartotojų gyvenimo būdą. Jie suburia milžiniškus vartotojų srautus tam, kad jie bendrautų tarpusavyje. O pelnas generuojamas iš reklamos, dažniausiai naudoja banerinę reklama.

Būdų kaip uždirbti internete yra labai įvairių ir į vieną straipsnį nesutilptų juos aprašyti. Koks verslas bebūtų, svarbiausia – lankytojų srautas. Sukurkite jį ir pelnas garantuotas.

Skaityti daugiau

Nešiojamų kompiuterių remontas

Nešiojami kompiuteriai versle yra būtinybė be kurios retas darbuotojas apsieina. Rinkoje yra daug įvairių nešiojamų kompiuterių gamintojų ir modelių, kiekvienas iš jų projektuotas individualiai, todėl nešiojamų kompiuterių remontas yra komplikuotesnis nei stacionarių kompiuterių.

Nešiojami kompiuteriai patiria didesnį fizinį krūvį nei stacionarūs kompiuteriai, dėl šių priežasčių, dažniau dūžta ekranai, sulaužomi lankstai, nusilanksto ir nutrūksta maitinimo laidai, greičiau sugenda kietasis diskas. Žinoma programinės įrangos srityje šie kompiuteriai turi tas pačias problemas kaip ir stacionarūs kompiuteriai. Dažniausiai iškilusios problemos nešiojamame kompiuteryje:

 • neveikia klaviatūra
  nesiojamu kompiuteriu remontas
 • dulkės kompiuteryje
 • kompiuterio perkaitimas
 • ekrano keitimas sudužus
 • kietojo disko keitimas
 • aušintuvų valymas
 • maitinimo laidų litavimas
 • maitinimo kištuko litavimas
 • lankstų keitimas

Iškilus nors vienai problemai iš aukščiau išvardintų kokybiškas darbas tiesiog neįmanomas ir reikia imtis remonto darbų, galite viską atlikti patys arba patikėti darbus tai žinančiam asmeniui.

Viena iš mano teikiamų paslaugų – nešiojamų kompiuterių remontas, jeigu jums kilo problemų su savo nešiojamuoju kompiuteriu visada galite kreiptis į mane ir aš jums padėsiu išspręsti iškilusias problemas. Kreipiantis į mane dėl nešiojamų kompiuterių remonto aš atliksiu pilną kompiuterio patikrą ir diagnozuosiu visas problemas, pasiūlysiu visus sprendimo būdus, kad išspręsčiau iškilusią problemą. Žinoma rekomenduosiu optimaliausią variantą pagal jūsų situaciją.

Tvarkantis patiems ar patikint remontą neprofesionalams, Jūs prarasite laiką ir pinigus. Nes patyręs specialistas visada gali rekomenduoti kur gauti pigesnes dalis ar reikiamus komponentus Jūsų kompiuteriui. Vien paskaičiavus sutaupytus pinigus perkant dalis jau remonto kainos nėra tokios didelės, o gal net nemokamos. O laiko atžvilgiu profesionalas visada atlieka darbus greičiau. Taigi gerai pasvarstykite ar verta samdyti neprofesionalų pagalbininką Jūsų problemai spręsti.

Skaityti daugiau
10 iš 13«...91011...»

content top